Hakkımızda

 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra piyasa şartlarındaki değişiklikleri esas alarak kamuya, özel sektöre, sivil toplum ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemektir.

Misyon
Misyonumuz, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyon
Vizyonumuz, hayat boyu öğrenme ve araştırma ilkesinden hareketle üniversite bilgi birikiminin ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmasında öncü bir merkez olmaktır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 Kadıköy / İstanbul